WERKWIJZE

De Event Studio is een full service evenementenbureau. Wij verzorgen zowel de creatieve conceptontwikkeling als de operationele uitvoering met:

• 
   strategisch advies over de inzet van events
•    conceptontwikkeling en budgettering
•    voortraject: communicatie-uitingen
•    uitvoering: tijdsplanning, leveranciers, inhoud afspraken
•    natraject: evaluatie

Kennismaking
Tijdens een (persoonlijk) kennismakingsgesprek verdiept de Event Studio zich in uw vraag, de randvoorwaarden, doelstelling(en), specifieke wensen en andere uitgangspunten van uw evenement. Wij zien deze kennismaking als voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking. Wij leren u, uw organisatie en uw vraag kennen. U leert u ons kennen. Het gaat naast onze kennis en kunde ook om de persoonlijke klik, nietwaar!

Projectvoorstel
Een creatieve geest doet wonderen en het team van de Event Studio bekijkt op welke wijze wij uw vraag het beste kunnen vormgeven. Als de basis is gelegd, dan toetsen wij deze op uitvoerbaarheid, beschikbaarheid, budget en veiligheid. Aansluitend presenteren wij u een gedetailleerd voorstel.

Afstemming
Ons eerste voorstel fungeert als eerste praatplan en wordt in samenspraak tot in de puntjes uitgewerkt. Dit resulteert in een definitief voorstel met financiële onderbouwing, zeg maar de handleiding voor uw evenement.

Voorbereiding en organisatie
Van uitnodigingstraject tot gedetailleerd draaiboek. Toeleveranciers worden gecontracteerd en alles wordt door de Event Studio nauwkeurig voorbereidt. Tijdens dit traject houden wij u, afhankelijk van uw wensen, op de hoogte van de voorgang. Tijdens het evenement is altijd iemand van de Event Studio uw vaste aanspreekpunt. Kortom, u bent zelf ook gast op het evenement, want de regie is in professionele handen.

Evaluatie en nazorg
Geheel afhankelijk van uw wensen wordt er nazorg verleend richting u, uw gasten of de deelnemers van het evenement. Een evaluatie met elkaar zien wij als een vanzelfsprekendheid.

Elk evenement is anders. Elk budget is anders. Neem contact op!